Style diaries: Kate Middleton's top ten fashion moments from 2012

GALLERIES

Style diaries: Kate Middleton's top ten fashion moments from 2012