Kaiser Karl wows with marriage of nostalgia and modernity

GALLERIES

Kaiser Karl wows with marriage of nostalgia and modernity

Diane Kruger and boyfriend Joshua Jackson